Udvikling i fællesskab

Det maritime håndværk som drivkraft

Holbæk Gl. Havn er med sin placering tæt ved centrum og indrammet af fjord og næs et naturligt midtpunkt i byen. Området nyder stor bevågenhed, og visionen er, at havnen skal være et samlende udviklingsprojekt, der rummer både turisme, erhverv, formidling og uddannelse.

Fællesnævneren er ”det gode håndværk”. Fungerende skibshåndværk, historiske træskibe og lokal forankring giver et stærkt udgangspunkt for en autentisk udvikling med fodfæste i den levende havnekultur og den sejlende kulturarv. Det skal ske ved at spille flere områder sammen, og ved at sikre det eksisterende samtidig med at vi tiltrækker nyt. Foreninger, kommune og erhvervsliv har alle denne levende havn som fælles vision og motivation.

Fag, uddannelse og formidling

Gl. Havn ønsker at bidrage aktivt til fremtidens uddannelse af unge mennesker. Gennem praktisk uddannelse inden for maritime fag og gennem formidling til skoler og dagtilbud håber vi at kunne være en vigtig brik i det samlede uddannelsesbillede. Og vi er allerede i fuld gang.

NVP Campus og EUC Vestsjælland er engagerede i naturvejledning, sejlads, skibsvedligehold, byggeri af barkegryde og andre uddannelsestiltag, som har sit udspring i den maritime verden. De yngre børn kommer også på besøg på havnen, hvor de får et indblik i det maritime liv over og under vand. Alt sammen aktiviteter, der benytter de maritime håndværk og den særlige lokation til at styrke elevernes viden og kompetencer.  

Læs mere om maritim udvikling med fokus på uddannelse 

 

Turisme

En levende havn og fjord er som en magnet. Byens borgere og turister drages af havnen og dens charme og mangfoldighed og af fjordens naturliv og rekreative værdier. Det giver glæde og oplevelser og er samtidig et stort aktiv for byens handelsliv.

Men en havn er kun interessant, når den er fuld af liv. Udviklingen af Holbæk Gl. Havn forsøger at fremme aktiviteterne og mangfoldigheden, så summen af helheden både er spændende for de, der arbejder der, og for byens borgere, skolebørnene og turisterne. Målet er en levende havn, som giver oplevelser, der både er spændende, perspektiverende og lærerige på samme tid.

Læs mere om maritim udvikling med fokus på turisme

Erhverv

Gl. Havn er en aktiv havn, hvor de gamle skibshåndværk stadig lever, ånder og udvikler sig. Både i foreningerne, som sammen med private vedligeholder de mange bevaringsværdige træskibe og driver beddingerne, og hos de tidligere skibshåndværkere fra Holbæk Skibsværft. Havnen er desuden hjemsted for restaureringen af Nationalmuseets sejlende kulturarv, galeasen Anna Møller. 

Alt dette skaber aktiviteter, som giver grobund for nye bådebyggere og relaterede erhverv.

De maritime erhverv får i disse år selskab af stadigt flere restauranter, caféer og iskiosker, som er med til at skabe liv og stemning i området.     

Læs mere om maritim udvikling med fokus på erhverv 

Sidste nyt

Maritime oplevelser

Træskibe

Gl. Havn er hjemsted for en lang række bevaringsværdige, smukke træskibe – vores fælles, sejlende kulturarv. Alle holdes de sejlklare af ejerne og de lokale foreninger, som sætter en ære i at vedligeholde deres skibe. Og da vi stadig har både beddinger og maritime håndværkere på havnen, sker meget af det lokalt.

I sejlsæsonen kan du ofte nyde synet af de gamle skibe, enten i havnen eller på fjorden. Få også et førstehåndsindtryk af de gamle håndværk, når der bliver kalfatret, tjæret og meget mere. Synet af de mange master og duften af tjære får havnen til at emme af nostalgi.

Gl. Havn lægger kaj til blandt andre det gode skib ”Hjalm”, som sejler på fjorden med både skolebørn, virksomheder, turister og egne elever.

Læs mere om træskibe i Holbæk Gl. Havn 

 

Hjalm

To master, et hav af gode historier og den helt rigtige duft af tov og træværk. Galeasen Hjalm er et smukt, gammelt træskib, der hører til i Holbæk. Det gode skib bliver drevet af Produktionsskolen NV Pro og sejler både inden- og udenfjords med turister, virksomheder, skolelever og egne elever.  

Siden galeasen første gang stævnede ud fra Assens i 1901, har det været brugt til stenfiskeri og kabellægning. Under og efter 2. verdenskrig blev skibet også brugt til bjærgning af nødstedte fartøjer. I 1978 købte Holbæk Kommune skibet og byggede det om til lejrskoleskib. 

Hjalm er af Skibsbevaringsfonden betegnet som et af de mest bevaringsværdige træskibe i Danmark. 

Læs mere om Galeasen Hjalm 

Gl. havns beddinger

Holbæk Gl. Havn er med til at holde gang i de traditionelle skibshåndværk. her er blandt andet to aktive beddinger og en tilhørende reparationshal, som løbende benyttes til at servicere de mange skibe i havnen. Her kan I stadig opleve håndværket, lydene og lugtene helt tæt på, når skibene er på land, og der arbejdes med planker, kalfatring og tjære.

Beddingerne drives af en frivillig forening, hvis formål er at bidrage til, at Holbæks gamle havn fortsat udgør et aktivt, attraktivt og rekreativt miljø til brug for og gavn og glæde for byens borgere.

Læs mere om beddingerne

Værftet

Havnen er centreret omkring det gamle skibsværft, som i næsten 70 år var havnens aktive nerve. Mere end 300 skibe blev bygget her.  

I 2007 blev værftet renoveret og er nu et moderne kulturhus – et nyt kraftcenter på havnen. Året rundt er der aktivitet, og der er stadig fokus på det maritime i form at faciliteter til gæstesejlere samt mange frivillige, som holder fast i de maritime håndværk.

Værftet huser en café og maritim naturvejledning, begge drevet af den lokale produktionsskole NVPro Campus - et attraktivt uddannelsesmiljø med direkte tilknytning til det maritime miljø. Endelig lægger Værftet lokaler til Holbæk Klatreklub og har en multisal, som kommunen stiller til rådighed for kulturelle aktiviteter, gerne af maritim karakter.

Læs mere om Værftet

 

Anna Møller

Havnen gemmer på en af juvelerne i Danmarks sejlende kulturarv – og du opleve den helt tæt på. Nationalmuseet arbejder i 2016-20 på en omfattende restaurering af galeasen Anna Møller, og forvandlingen sker under kyndig ledelse af museets egne skibstømrere og bådebyggere. 

Værkstedet holder åbent for publikum alle hverdage mellem klokken 08.30 og 14.30. Lukkeperioder kan dog forekomme, hvis arbejdets karakter kræver det. Det bliver oplyst på Facebook på ”Nationalmuseets fartøjssamling”. 

Værkstedet ligger i den yderste blå hal for enden af Kanalstræde, adgang fra hallens østre ende mod lystbådehavnen.

Læs mere om Galeasen Anna Møller

 

Sejlende til Holbæk

Holbæk Gl. Havn emmer af ægte sejlernostalgi – helt tæt på centrum med gode indkøbsmuligheder. Gl. havn er hjemsted for en lang række bevaringsværdige træskibe og tilknyttede håndværk med ophalerbeddinger, der servicerer sejlerfolket året rundt. 

Er du mere til ro og naturskønne omgivelser, er Holbæk Marina, Hørby Havn eller Orø Havn rigtig gode bud.    

Sejlturen til Holbæk går gennem det smukke Isefjorden og Holbæk fjord, en sejltur med fantastiske naturoplevelser og masser af dybt sejlvand.

Læs mere om mulighederne som sejlende gæst i Holbæk 

Barkegryde

I gammel tid blev barkegryder brugt til at imprægnere sejl, tovværk og andre sejlredskaber. Og i løbet af foråret 2017 bliver det igen muligt på Holbæk Gl. Havn, for et samarbejde mellem frivillige "sø-ulke", erhvervsskolen EUC og Holbæk Kommune betyder, at der nu kan opføres en barkegryde efter gammel stil.

En barkegryde virker ved at man koger en "suppe" af vand og bark. Når sejl og andre materialer bliver lagt i "suppen", bliver de hærdet til mange år i vind og saltvand.

Alle er velkomne til at kigge forbi beddingerne, hvor barkegryden bliver opført, og opleve arbejdet og det gamle håndværk på tætteste hold.          

Læs mere om barkegryden 

 

Gå på opdagelse...

Lyt til havnen...

Fem afsnit om havnen

I fem afsnit kan du komme tættere på stemningen, historien og de mennesker, der har levet deres liv på havnen.  

Podcast-serien Holbæk Havns Historie er tilrettelagt af historiker Sarah Sander Laugesen for Museum Vestsjælland. Serien er kommet til verden med støtte fra Holbæk Kommune.

Fotos: Holbæk Stadsarkiv 

 

Klik dig videre til afsnittene via pilen til højre. 

Afsnit 1: Bilen i vandet

I 1950’erne gik livet sin vante gang på Holbæk Havn. Men en dag mødte et filmhold op - og vendte op og ned på alt. 

Havnen var først og fremmest en arbejdsplads: Fjordfiskere, handlende og værftarbejdere gik hver dag den kendte rute til deres faste job. Orøbådens horn fungerede som hele havnens bornholmerur, for man kendte de faste tider. 

Men en dag dukkede et filmhold op og vendte hele havnens liv på hovedet. Instruktøren Poul Bang var i gang med at filme scener til den danske filmperle Færgekroen. I denne udsendelse kan du høre om, da Dirch Passer og Ove Sprogøe fik hele byen på den anden ende. 

Hør afsnittet Bilen i vandet

Afsnit 2: En tidslinje

I denne del får du et overblik over havnens udvikling fra Valdemar Sejr til den nutidige fritidshavn. To af Holbæks eksperter i havnehistorie fortæller i udsendelsen entusiastisk om Holbæk Havn: Søren Wolstrup og Jens Dinesen. 

Wolstrup er forfatteren bag bogen ‘Holbæk - havnen byens livsnerve, værftet - byens stolthed’. Med baggrund i hans research sætter han de store linjer i havnens historie på plads. 

Jens Dinesen er pensioneret stadsingeniør og omviser på Holbæk havn, og også han deler ud af de gode historier om havnens liv. Blandt andet om havnens lidt specielle trapezlignende udseende i 1700-tallet. 

Hør afsnittet En tidslinje

Afsnit 3: Og der blev bygget skibe

Fra midten af 1800-tallet og til starten af 2000'erne blev der bygget og repareret skibe på Holbæk Havn. For mange var det på havnen, at der blev tjent til det daglige brød ved hårdt fysisk arbejde - og det var dér, de lavede narrestreger med hinanden. 

Men hvordan var det at arbejde på et skibsværft? Hvad er det der er så vidunderligt ved gamle træskibe? Og hvorfor skal galeasen Anna Møller ud at sejle igen? 

Alt det kan du høre i tredje udgave af vores serie om Holbæk Havns historie.

Hør afsnittet Og der blev bygget skibe  

Afsnit 4: Madammen og Fjordfiskerne

Marie Olsen var en driftig kvinde, der forlod et godt job som lærer for at tage ud at fiske med sin store kærlighed Niels.

“I løbet af nogle ganske få år, der stikker Niels sig på en rusten ålekrog i den ene finger. Og får så blodforgiftning”, forklarer Nis Olsen, en af Maries slægtninge. “Og det dør han af. Det kunne man simpelthen ikke kurere dengang.”

Marie kastede sig efter sin mands død ind i arbejdet med forretningen hun kaldte Niels Olsens Enke - og endte med at styre fiskehandelen mellem fjorden og resten af verden frem til sin død den 1. oktober 1923.  

Hør afsnittet Madammen og Fjordfiskerne 

Afsnit 5: Havnen er en legeplads - og hyttefadet er en ubåd

Havnen har drastisk ændret karakter, siden den var en af Holbæks store arbejdspladser. Arbejdslivet er i stor stil rykket ud, og fritidslivet er rykket ind i stedet. Havnen er et sted til lej - og det er ikke noget nyt fænomen, som du kan høre om i femte del af Holbæk Havns historie. 

Mød også tre unge mænd, der fortæller om at sejle. “Hvis det ikke havde været for den maritime linje på NV Pro, så havde jeg ikke fået selvtillid til at være sømand”, fortæller Andrew, der er den første sømand i sin familie og dermed bryder ny grund: både for brug af havnen i dag og i sin egen familiehistorie.

Hør afsnittet Havnen er en legeplads - og hyttefadet er en ubåd

Arrangementer

Fiskekonkurrence: Fjordlandet Open

Fjordlandet Open fiskekonkurrencen er Danmarks eneste Catch & Release kystkonkurrence, der afholdes den 20. 22. september 2019. Fang en stor, smuk havørred, tag et billede af den, sæt den ud i fjorden igen og tag måske en flot præmie med hjem

Dato: 28. mar 2020 - 29. mar 2020

Sted: Det Gamle Skibsværft, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Fang den Længste Havørred i Roskilde Fjord og IsefjordSom deltager har du to dage lørdag og søndag til at fange den længste havørred i Roskilde Fjord og Isefjord. Dette er nogle af de reneste farvande i Danmark. I en undersøgelse af fiskearter i de indre danske farvande, lavet af DTU Aqua, fik Isefjorden og Roskilde Fjord en flot andenplads ud af 22 områder. I disse to fjorde kan man finde flere e…

Læs mere om Fiskekonkurrence: Fjordlandet Open

Orø Dagen

Kom til Orø Dagen og find ud af, hvorfor vi kalder øen for Isefjordens perle. Oplev alt, hvad der er at opleve på Orø, når hele øen holder åbenthus på Orø Dagen. Besøg gallerier, museer, værksteder og gårdbutikker. Få en ridetur eller klap får

Dato: 02. jun 2020

Sted: Orø, Orø, 4305 Orø

Smag på Orøs specialiteter og nyd en dejlig frokost i en af øens hyggelige spisesteder. Og gå ikke glip af alt den skønne natur der er på Orø, så hop på cyklen og se det hele. Du kan nemt leje en cykel på øen.Hvert år byder vi på mere end 40 forskellige aktiviteter for børn og voksne, klap et får, rid på en hest, spil minigolf, hold en brandslange, se motorcykler og meget meget andetTraditionen tr…

Læs mere om Orø Dagen

Skvulp Festival

SKVULP er en familievenlig festival for alle aldre, der afholdes i pinsen! Oplev den Vestsjællandske købsstad Holbæk som aldrig før, når SKVULP festival inviterer til 2-dage med oplevelser, der er inspireret af det maritime

Dato: 19. jun 2020 - 20. jun 2020

Sted: Restaurant SuRi, Havnevej 5, 4300 Holbæk

Sjove og festlige dage på Holbæk Havn med musik, mad, sport, leg, kunst og aktiviteter

Læs mere om Skvulp Festival

Isefjord Cruise 2020

Tag med på sejltur på Isefjord, når Orø Færgen sejler på minicruise i sommerferien, d. 23. juni til d. 10. august 2019. Du kan opleve både dags- og aftenture, hvor det smukke landskab kan nydes fra vandsiden

Dato: 23. jun 2020 - 09. aug 2020

Sted: Jensens Bøfhus, Havnevej 3, 4300 Holbæk

Afgang: Holbæk havn, Orø-Holbæk færgen, Havnevej 3. 4300 Holbæk.Sejlture på IsefjordVælg mellem følgende sejlture:Cruise til Bramsnæs VigFærgen sejler fra Holbæk kl. 19.30. og fra Orø kl. 20.10. Vi er tilbage på Orø kl. 21.40 og færgen er i Holbæk kl. 22.15.Pris: 100 kr. pr. person.Cruise Rundt om OrøVi sejler hele vejen rundt om Orø.Færgen sejler fra Holbæk kl. 18.05. og fra Orø kl. 18.40. Vi er …

Læs mere om Isefjord Cruise 2020

Blå Flag Station i Holbæk

Oplev livet i fjorden og sejl i kajak. I juli måned er der en Blå Flag station i Holbæk. Her kan man få vejledning om fjorden og naturen. Derudover er der flere forskellige gratis aktiviteter for børn og unge

Dato: 04. jul 2020 - 26. jul 2020

Sted: Søbadet Venedig, Kalundborgvej 54, 4300 Holbæk

Du kan læse mere om dato og tid for Blå Flag aktiviteter i Holbæk på Hotel Sidesporets hjemmeside: VandbiologidageTil vandbiologidage kan man komme og lære om livet i fjorden. Der vil være akvarier med fjordens fisk og mulighed for at fiske med forskellige net og krabbesnoreSejlads i kajakI sommerferien kan børn, unge og barnlige sjæle prøve en kajak. Der vil være både hav- og grønlandske kajakker…

Læs mere om Blå Flag Station i Holbæk

Sejltur på Træskibet Emma i Holbæk

Tag på sejltur i Holbæk med skibet Emma. Nyd fjordlivet med en sejltur på Isefjorden, ombord på turbåden Emma, et rigtigt træskib, der holder til i Holbæk havn

Dato: 17. jul 2020 - 02. aug 2020

Sted: Jensens Bøfhus, Havnevej 3, 4300 Holbæk

Hele sommeren tilbyder skibet Emma en masse sejlture i Holbæk og omegn med varierende længder. På hver tur sejler I hen til nogle af de smukkeste steder i Holbæk fjord, Isefjord og Lammefjorden.En afslappende ferie aktivitet for hele familien. Undervejs fortæller skipperen historier om fjordenVælg en sejltur på IsefjordenFisketur/FladfiskRundtur på Isefjord - Orø RundtHavnerundfart i Holbæk havn o…

Læs mere om Sejltur på Træskibet Emma i Holbæk

Fisketur for Børn på Træskibet Emma i Holbæk

Tag med på Fisketur på Turbåden Emma i Efterårsferien. I efterårsferien, mandag og tirsdag, inviterer træskibet Emma på sejlture og fisketur i Isefjorden. Oplev det smukke fjordliv og prøv kræfter med lystfiskeri

Dato: 12. okt 2020 - 13. okt 2020

Sted: Holbæk Havn, Havnekontor: Parallelvej 33, 4300 Holbæk

Der vil være fiskestænger - og andet fiskegrej - til alle, så I alle kan give det et forsøg. Vi har også sørget for at invitere en rigtig fiskeguide, så I kan lære alle de gode tips og tricks. Mens I er ombord fortæller skipper Jan også om livet ude på fjorden og livet som sømandHusk praktisk og varmt tøj samt eventuelt regntøj. Alle børn skal være ledsaget af en voksenFishing Zealand WeekFisketur…

Læs mere om Fisketur for Børn på Træskibet Emma i Holbæk

Flere oplevelser i byen

På gensyn...