Udvikling i fællesskab

Det maritime håndværk som drivkraft

Holbæk Gl. Havn er med sin placering tæt ved centrum og indrammet af fjord og næs et naturligt midtpunkt i byen. Området nyder stor bevågenhed, og visionen er, at havnen skal være et samlende udviklingsprojekt, der rummer både turisme, erhverv, formidling og uddannelse.

Fællesnævneren er ”det gode håndværk”. Fungerende skibshåndværk, historiske træskibe og lokal forankring giver et stærkt udgangspunkt for en autentisk udvikling med fodfæste i den levende havnekultur og den sejlende kulturarv. Det skal ske ved at spille flere områder sammen, og ved at sikre det eksisterende samtidig med at vi tiltrækker nyt. Foreninger, kommune og erhvervsliv har alle denne levende havn som fælles vision og motivation.

Fag, uddannelse og formidling

Gl. Havn ønsker at bidrage aktivt til fremtidens uddannelse af unge mennesker. Gennem praktisk uddannelse inden for maritime fag og gennem formidling til skoler og dagtilbud håber vi at kunne være en vigtig brik i det samlede uddannelsesbillede. Og vi er allerede i fuld gang.

NVP Campus og EUC Vestsjælland er engagerede i naturvejledning, sejlads, skibsvedligehold, byggeri af barkegryde og andre uddannelsestiltag, som har sit udspring i den maritime verden. De yngre børn kommer også på besøg på havnen, hvor de får et indblik i det maritime liv over og under vand. Alt sammen aktiviteter, der benytter de maritime håndværk og den særlige lokation til at styrke elevernes viden og kompetencer.  

Læs mere om maritim udvikling med fokus på uddannelse 

 

Turisme

En levende havn og fjord er som en magnet. Byens borgere og turister drages af havnen og dens charme og mangfoldighed og af fjordens naturliv og rekreative værdier. Det giver glæde og oplevelser og er samtidig et stort aktiv for byens handelsliv.

Men en havn er kun interessant, når den er fuld af liv. Udviklingen af Holbæk Gl. Havn forsøger at fremme aktiviteterne og mangfoldigheden, så summen af helheden både er spændende for de, der arbejder der, og for byens borgere, skolebørnene og turisterne. Målet er en levende havn, som giver oplevelser, der både er spændende, perspektiverende og lærerige på samme tid.

Læs mere om maritim udvikling med fokus på turisme

Erhverv

Gl. Havn er en aktiv havn, hvor de gamle skibshåndværk stadig lever, ånder og udvikler sig. Både i foreningerne, som sammen med private vedligeholder de mange bevaringsværdige træskibe og driver beddingerne, og hos de tidligere skibshåndværkere fra Holbæk Skibsværft. Havnen er desuden hjemsted for restaureringen af Nationalmuseets sejlende kulturarv, galeasen Anna Møller. 

Alt dette skaber aktiviteter, som giver grobund for nye bådebyggere og relaterede erhverv.

De maritime erhverv får i disse år selskab af stadigt flere restauranter, caféer og iskiosker, som er med til at skabe liv og stemning i området.     

Læs mere om maritim udvikling med fokus på erhverv 

Sidste nyt

Maritime oplevelser

Træskibe

Gl. Havn er hjemsted for en lang række bevaringsværdige, smukke træskibe – vores fælles, sejlende kulturarv. Alle holdes de sejlklare af ejerne og de lokale foreninger, som sætter en ære i at vedligeholde deres skibe. Og da vi stadig har både beddinger og maritime håndværkere på havnen, sker meget af det lokalt.

I sejlsæsonen kan du ofte nyde synet af de gamle skibe, enten i havnen eller på fjorden. Få også et førstehåndsindtryk af de gamle håndværk, når der bliver kalfatret, tjæret og meget mere. Synet af de mange master og duften af tjære får havnen til at emme af nostalgi.

Gl. Havn lægger kaj til blandt andre det gode skib ”Hjalm”, som sejler på fjorden med både skolebørn, virksomheder, turister og egne elever.

Læs mere om træskibe i Holbæk Gl. Havn 

 

Hjalm

To master, et hav af gode historier og den helt rigtige duft af tov og træværk. Galeasen Hjalm er et smukt, gammelt træskib, der hører til i Holbæk. Det gode skib bliver drevet af Produktionsskolen NV Pro og sejler både inden- og udenfjords med turister, virksomheder, skolelever og egne elever.  

Siden galeasen første gang stævnede ud fra Assens i 1901, har det været brugt til stenfiskeri og kabellægning. Under og efter 2. verdenskrig blev skibet også brugt til bjærgning af nødstedte fartøjer. I 1978 købte Holbæk Kommune skibet og byggede det om til lejrskoleskib. 

Hjalm er af Skibsbevaringsfonden betegnet som et af de mest bevaringsværdige træskibe i Danmark. 

Læs mere om Galeasen Hjalm 

Gl. havns beddinger

Holbæk Gl. Havn er med til at holde gang i de traditionelle skibshåndværk. her er blandt andet to aktive beddinger og en tilhørende reparationshal, som løbende benyttes til at servicere de mange skibe i havnen. Her kan I stadig opleve håndværket, lydene og lugtene helt tæt på, når skibene er på land, og der arbejdes med planker, kalfatring og tjære.

Beddingerne drives af en frivillig forening, hvis formål er at bidrage til, at Holbæks gamle havn fortsat udgør et aktivt, attraktivt og rekreativt miljø til brug for og gavn og glæde for byens borgere.

Læs mere om beddingerne

Værftet

Havnen er centreret omkring det gamle skibsværft, som i næsten 70 år var havnens aktive nerve. Mere end 300 skibe blev bygget her.  

I 2007 blev værftet renoveret og er nu et moderne kulturhus – et nyt kraftcenter på havnen. Året rundt er der aktivitet, og der er stadig fokus på det maritime i form at faciliteter til gæstesejlere samt mange frivillige, som holder fast i de maritime håndværk.

Værftet huser en café og maritim naturvejledning, begge drevet af den lokale produktionsskole NVPro Campus - et attraktivt uddannelsesmiljø med direkte tilknytning til det maritime miljø. Endelig lægger Værftet lokaler til Holbæk Klatreklub og har en multisal, som kommunen stiller til rådighed for kulturelle aktiviteter, gerne af maritim karakter.

Læs mere om Værftet

 

Anna Møller

Havnen gemmer på en af juvelerne i Danmarks sejlende kulturarv – og du opleve den helt tæt på. Nationalmuseet arbejder i 2016-20 på en omfattende restaurering af galeasen Anna Møller, og forvandlingen sker under kyndig ledelse af museets egne skibstømrere og bådebyggere. 

Værkstedet holder åbent for publikum alle hverdage mellem klokken 08.30 og 14.30. Lukkeperioder kan dog forekomme, hvis arbejdets karakter kræver det. Det bliver oplyst på Facebook på ”Nationalmuseets fartøjssamling”. 

Værkstedet ligger i den yderste blå hal for enden af Kanalstræde, adgang fra hallens østre ende mod lystbådehavnen.

Læs mere om Galeasen Anna Møller

 

Sejlende til Holbæk

Holbæk Gl. Havn emmer af ægte sejlernostalgi – helt tæt på centrum med gode indkøbsmuligheder. Gl. havn er hjemsted for en lang række bevaringsværdige træskibe og tilknyttede håndværk med ophalerbeddinger, der servicerer sejlerfolket året rundt. 

Er du mere til ro og naturskønne omgivelser, er Holbæk Marina, Hørby Havn eller Orø Havn rigtig gode bud.    

Sejlturen til Holbæk går gennem det smukke Isefjorden og Holbæk fjord, en sejltur med fantastiske naturoplevelser og masser af dybt sejlvand.

Læs mere om mulighederne som sejlende gæst i Holbæk 

Barkegryde

I gammel tid blev barkegryder brugt til at imprægnere sejl, tovværk og andre sejlredskaber. Og i løbet af foråret 2017 bliver det igen muligt på Holbæk Gl. Havn, for et samarbejde mellem frivillige "sø-ulke", erhvervsskolen EUC og Holbæk Kommune betyder, at der nu kan opføres en barkegryde efter gammel stil.

En barkegryde virker ved at man koger en "suppe" af vand og bark. Når sejl og andre materialer bliver lagt i "suppen", bliver de hærdet til mange år i vind og saltvand.

Alle er velkomne til at kigge forbi beddingerne, hvor barkegryden bliver opført, og opleve arbejdet og det gamle håndværk på tætteste hold.          

Læs mere om barkegryden 

 

Gå på opdagelse...

Lyt til havnen...

Fem afsnit om havnen

I fem afsnit kan du komme tættere på stemningen, historien og de mennesker, der har levet deres liv på havnen.  

Podcast-serien Holbæk Havns Historie er tilrettelagt af historiker Sarah Sander Laugesen for Museum Vestsjælland. Serien er kommet til verden med støtte fra Holbæk Kommune.

Fotos: Holbæk Stadsarkiv 

 

Klik dig videre til afsnittene via pilen til højre. 

Afsnit 1: Bilen i vandet

I 1950’erne gik livet sin vante gang på Holbæk Havn. Men en dag mødte et filmhold op - og vendte op og ned på alt. 

Havnen var først og fremmest en arbejdsplads: Fjordfiskere, handlende og værftarbejdere gik hver dag den kendte rute til deres faste job. Orøbådens horn fungerede som hele havnens bornholmerur, for man kendte de faste tider. 

Men en dag dukkede et filmhold op og vendte hele havnens liv på hovedet. Instruktøren Poul Bang var i gang med at filme scener til den danske filmperle Færgekroen. I denne udsendelse kan du høre om, da Dirch Passer og Ove Sprogøe fik hele byen på den anden ende. 

Hør afsnittet Bilen i vandet

Afsnit 2: En tidslinje

I denne del får du et overblik over havnens udvikling fra Valdemar Sejr til den nutidige fritidshavn. To af Holbæks eksperter i havnehistorie fortæller i udsendelsen entusiastisk om Holbæk Havn: Søren Wolstrup og Jens Dinesen. 

Wolstrup er forfatteren bag bogen ‘Holbæk - havnen byens livsnerve, værftet - byens stolthed’. Med baggrund i hans research sætter han de store linjer i havnens historie på plads. 

Jens Dinesen er pensioneret stadsingeniør og omviser på Holbæk havn, og også han deler ud af de gode historier om havnens liv. Blandt andet om havnens lidt specielle trapezlignende udseende i 1700-tallet. 

Hør afsnittet En tidslinje

Afsnit 3: Og der blev bygget skibe

Fra midten af 1800-tallet og til starten af 2000'erne blev der bygget og repareret skibe på Holbæk Havn. For mange var det på havnen, at der blev tjent til det daglige brød ved hårdt fysisk arbejde - og det var dér, de lavede narrestreger med hinanden. 

Men hvordan var det at arbejde på et skibsværft? Hvad er det der er så vidunderligt ved gamle træskibe? Og hvorfor skal galeasen Anna Møller ud at sejle igen? 

Alt det kan du høre i tredje udgave af vores serie om Holbæk Havns historie.

Hør afsnittet Og der blev bygget skibe  

Afsnit 4: Madammen og Fjordfiskerne

Marie Olsen var en driftig kvinde, der forlod et godt job som lærer for at tage ud at fiske med sin store kærlighed Niels.

“I løbet af nogle ganske få år, der stikker Niels sig på en rusten ålekrog i den ene finger. Og får så blodforgiftning”, forklarer Nis Olsen, en af Maries slægtninge. “Og det dør han af. Det kunne man simpelthen ikke kurere dengang.”

Marie kastede sig efter sin mands død ind i arbejdet med forretningen hun kaldte Niels Olsens Enke - og endte med at styre fiskehandelen mellem fjorden og resten af verden frem til sin død den 1. oktober 1923.  

Hør afsnittet Madammen og Fjordfiskerne 

Afsnit 5: Havnen er en legeplads - og hyttefadet er en ubåd

Havnen har drastisk ændret karakter, siden den var en af Holbæks store arbejdspladser. Arbejdslivet er i stor stil rykket ud, og fritidslivet er rykket ind i stedet. Havnen er et sted til lej - og det er ikke noget nyt fænomen, som du kan høre om i femte del af Holbæk Havns historie. 

Mød også tre unge mænd, der fortæller om at sejle. “Hvis det ikke havde været for den maritime linje på NV Pro, så havde jeg ikke fået selvtillid til at være sømand”, fortæller Andrew, der er den første sømand i sin familie og dermed bryder ny grund: både for brug af havnen i dag og i sin egen familiehistorie.

Hør afsnittet Havnen er en legeplads - og hyttefadet er en ubåd

#holbækhavn på Instagram

Arrangementer

Fjordlandet Open -Fiskekonkurrence

Kan du fange fjordlandets længste havørred. Her i weekenden afholdes fiskekonkurrencen Fjordlandet Open. Deltagere kan fiske over alt på Isefjord og Roskilde Fjord

Dato: 16. mar 2018 - 18. mar 2018

Sted: Det Gamle Skibsværft, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Men pga. is-situationen på fjordene, så er fiskeområdet udvidet, så man også kan fiske på kysten fra Gniben i Odsherred til Gilleleje i NordsjællandFang en stor smuk havørred, tag et billede af den og sæt den efterfølgende ud i fjorden igen og tag en flot præmie med hjem i stedet!Fjordlandet Open er en frivillig Catch & Release konkurrence. Fisken skal derfor ikke tages med til indvejning. Den ska…

Læs mere om Fjordlandet Open -Fiskekonkurrence

Fiskekonkurrence i Isefjorden og Roskilde Fjord - Fjordlandet Open

Fra den 16. til den 18. marts 2018 afholdes 6. udgave af Danmarks eneste Catch & Release havørredkonkurrence. Fang en stor smuk havørred, tag et billede af den og sæt den efterfølgende ud i fjorden igen - og tag en flot præmie med hjem i stedet!

Dato: 16. mar 2018 - 18. mar 2018

Sted: Det Gamle Skibsværft, Havnevej 7, 4300 Holbæk

Holbæk Kommune er en del af Fishing Zealand, og arbejder derigennem for at udvikle bæredygtig fisketurisme på Sjælland. I den forbindelse afholdes fiskekonkurrencen Fjordlandet Open.Konkurrencen er "catch & release", som det hedder på fiskersprog. Det betyder, at man efter at have fanget en havørred kan vælge at sætte fisken ud igen. Konkurrencen afgøres nemlig på baggrund af billeder med målinger…

Læs mere om Fiskekonkurrence i Isefjorden og Roskilde Fjord - Fjordlandet Open

Wellness for børn i Tyrkisk Bad

Tyrkisk Bad Inviterer til Wellness for Børn. Hvornår? Tirsdag den 27. marts, kl. 10.00-17.00. Tyrkisk Bad afholder løbende børnedage. Hvor? Kalundborgvej 54, 4300 Holbæk. Hvad?

Dato: 27. mar 2018

Sted: Søbadet Venedig, Kalundborgvej 54, 4300 Holbæk

Der er noget at glæde sig til når Tyrkisk Bad, i Holbæk, åbner dørene for børn under 12 år og giver de små mulighed for at nyde det unikke bademiljø. Alle børn starter oplevelsen med en juice og en skrubbe handske til låns - der er sæbeskum i Hamam. Gæster kan også nye en kop te og frisk frugt i løbet af dagen.Om Tyrkisk Bad Tyrkisk Bad i Holbæk er et unikt bademiljø der formår at skabe en balance…

Læs mere om Wellness for børn i Tyrkisk Bad

Besøg på Holbæk Havn

Kom med til omvisning på Holbæk havn og besøg træskibe, beddinger og værksteder

Dato: 11. apr 2018

Sted: Holbæk Museum, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk

Holbæk Gamle Havn rummer mere end 20 bevaringsværdige træskibe og en af træskibsentusiasterne, skibstømrer Lars Dons fra Lodslauget fortæller om havnen og Lodsbådens historie. Derefter går turen omkring havnen til Holbæk Gl. Beddinger, drevet af lokale ildsjæle, hvor vi ser ophalerbeddingerne og beddingernes værkstedsbygning. Turen slutter ved gamle Stark hal med galeasen Anna Møller længst ude mo…

Læs mere om Besøg på Holbæk Havn

Fra jetpilot til søskipper

Foredrag af Finn Sylvest Jensen " Fra jagerpilot og trafikflyver til skipper på Frederiksborg Slots Sø" Finn Sylvests liv startede i Hørsholm/Hillerød som en fattig dreng med en enlig mor. Drømmen var at blive luftkaptajn eller søkaptajn

Dato: 12. apr 2018

Sted: Aktivitetshuset i Tølløse, Nytorv 14, 4340 Tølløse

18 år gammel søgte han ind i Det Danske Luftvåben, hvor hans evner som pilot førte til en flot uddannelse, som han gjorde brug af der i 10 år bl.a. 5 år som instruktør ved uddannelsen af kommende jetpiloter. Efter flyvevåbnet fortsatte Finn i den civile luftfart. Det blev til 32 år som luftkaptajn, heraf 25 år som pilot/kaptajn i Sterling Airways. Karrieren sluttede med 4 år i EVA Air på Taiwan. S…

Læs mere om Fra jetpilot til søskipper

Rundt om Tempelkrogen

En maritim vandretur i bunden af Isefjorden, også kaldet Tempelkrogen. Vi kommer forbi Eriksholm Gods. Videre ad en vandresti langs vandet, mod Arnakke. Bag om campingpladsen ned mod dæmningen, som vi passere. Videre ad. Hastighed: Normal. Tur: 16 km

Dato: 15. apr 2018

Sted: Munkholmkiosken, Munkholmvej 315, 4300 Holbæk

Herefter af småveje, frem til Vintermølle Lidt på asfaltvejen frem til Englerup som vi går igennem til Strandskoven og Munkholmbroen som vi passere. Fra: Parkeringspladsen ved Munkholm Kiosken, Munkholmvejen 315, 4300 Holbæk kl. 10.00. Til: Samme sted kl. 15.30, Leder: Jørgen Nielsen, 4164 3980.

Læs mere om Rundt om Tempelkrogen

Fisketur: Hornfiskeeventyr på Orø

I hælene på fjernsysnudsendelsen "nak og æd". Hvornår? Fredag den 27. april 2018. Hvor? Fjordhus, Brøndevej 36, 4305 Orø. Hvad?

Dato: 27. apr 2018 - 29. apr 2018

Sted: Brøndvej 36, Brøndvej 36, 4305 Orø

Tag med på en fisketur for lystfiskere med lystfiskeri i Isefjordens smukke kyster, hygge med andre lystfiskere og god mad. Vi fisker efter hornfisk og der er spændende præmier til heldige lystfiskereProgrammetDen 27. april Kl 14:00 Ankomst og indkvartering vi checker gear og grej vi har lånt fiskestænger og waders hos grejbanken for de, der ikke har (husk at have gyldigt fisketegn).Kl 15:00 Vi kø…

Læs mere om Fisketur: Hornfiskeeventyr på Orø

Krydstogtanløb Hundested-BRAEMAR

Krydstogtsæsonen i Nordsjælland åbnes i Hundested af jubilaren BRAEMAR det er nemlig på dagen for skibets 17 års jubilæum i rederiet Fred Olsen Cruise Lines tjeneste! 11.05.2018- BRAEMAR. Hundested, Krydstogtkajen

Dato: 11. maj 2018

Sted: Isefjorden, Isefjorden, 4300 Holbæk

Forventet ankomst kl 08.00Forventet afgang kl. 15.00Historien er den at Fred Olsen Cruise Line den 11. maj 2001 købte skibet af det konkursramte Commodore Cruise Line og omdøbte det til BRAEMAR. Og i 30 travle julidage blev BRAEMAR gennemgribende renoveret på Blohm & Voss skibsværftet i Hamburg. Det første krydstogt afgik den 11. august 2001 fra Dover, England. I april 2008 sejlede BRAEMAR til Bre…

Læs mere om Krydstogtanløb Hundested-BRAEMAR

Krydstogtanløb Hundested-BRAEMAR

Vil BRAEMARs 900 passagerer vælge at sejle til vores Hundested eller København? Kom ned på havnen og se! Vi tror på at skibets cirka 900 engelske passagerer vil vælge ærlige og autentiske Hundested fremfor den hektiske storby København

Dato: 02. jun 2018

Sted: Isefjorden, Isefjorden, 4300 Holbæk

For vi bliver da hurtige enige om at der er langt hyggeligere i Hundested end på Oceankajen i København, ik?D. 02.06.2018- BRAEMARHundested, KrydstogtkajenForventet ankomst kl 08.00Forventet afgang kl. 14.30I Hundested kan passagerne besøge Sandskulpturfestivalen, se Egeværk og Glassmejdens forunderlige Glasskibe, besøge Knud Rasmussens Hus, drikke kaffe i Kikhavn eller bare slentre en tur op på S…

Læs mere om Krydstogtanløb Hundested-BRAEMAR

Krydstogtanløb Hundested-ARTANIA

Største krydstogtskib nogensinde til Hundested. ARTANIA bliver det største krydstogtskib og første tyske krydstogtskib der nogensinde har været i Hundested. Der bliver rekord på alle parameter: Længde, vægt, dybgang og passagererantal

Dato: 13. jun 2018

Sted: Isefjorden, Isefjorden, 4300 Holbæk

D.13.06.2018 - ARTANIAHundested, KrydstogtkajenForventet ankomst kl 10.00Forventet afgang kl. 20.00Med sin længde på 231 meter og dybgang på 7,9 meter vil hun fylde hele havnens krydstogtkaj. Vægten siger 44.500 tons. Men så er der også plads til 1200 passagerer og 530 besætningsmedlemmer.Ingen tvivl om at havnen vil genlyde af mange gange Gute Morgen og Wilkommen nach Hundested for med ombord er …

Læs mere om Krydstogtanløb Hundested-ARTANIA

Orø Vikingemarked 2018

I uge 30 fra onsdag til søndag (25. til 29. Juli) indtages Orø havn af en håndfuld vikinger, som omdanner Orø havn til et aktivt fællesskab hvor der leves på ægte vikingemaner - en handelsplads med aktiviteter som det forestilles at kunne se ud her på Orø

Dato: 25. jul 2018 - 29. jul 2018

Sted: Orø Havn, Orø Havn 1a, 4305 Orø

Så er det lige om lidt at Vikingerne indtager Orø Havn. Kun en smuttur fra Holbæk med en skøn færgeoverfart!Orø Vikingemarked 2018www.orøvikingelaug.dkI uge 30 fra onsdag til søndag (25. til 29. Juli) indtages Orø havn af en god håndfuld vikinger, som omdanner Isefjordens Perle til et aktivt fællesskab hvor der leves på ægte vikingemaner og I er inviteret med med udenfor til et autentisk vikingema…

Læs mere om Orø Vikingemarked 2018

Holbæk Fjordsvøm 2018

Holbæk Fjordsvøm er et udendørs svømmestævne for hele familien. Dagen ligger op til udfordringer, oplevelser og godt humør for alle aldersgrupper

Dato: 12. aug 2018

Sted: Strandparken i Holbæk, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk

Til Holbæk Fjordsvøm kan du udfordre dig selv og andre på en af to ruter over Holbæk Fjord. 1,8 km.-ruten går fra Hørby Havn til Søbadet Venedig ved Strandparken i Holbæk, og 3,8 km.-ruten går fra Søbadet Venedig ved Strandparken i Holbæk og slutter samme sted.

Læs mere om Holbæk Fjordsvøm 2018

Krydstogtanløb Hundested-saga Pearl Ii

Den 8. oktober er det anden gang at SAGA PEARL II kommer til Hundested og samtidig fjerde og sidste krydstogtskib i sæson 2018. Vi håber at rigtigt mange kommer ned på havnen. Enten om morgen for at byde velkommen

Dato: 08. okt 2018

Sted: Isefjorden, Isefjorden, 4300 Holbæk

Eller vinke farvel når skibet ved ca. 18- tiden passerer Skansen.D. 08.10.2018- SAGA PEARL IIHundested, krydstogtkajenForventet ankomst kl. 08.00Forventet afgang kl. 18.00Der er planlagt sightseeingture til Frederiksborg og Kronborg Slotte, København og en fjordtur til Vikingeskibsmuseet i Roskilde. To gratis shuttlebusser til rådighed for passagerne som kører til de lokale attraktioner som havneb…

Læs mere om Krydstogtanløb Hundested-saga Pearl Ii

Orø Vikingemarked 2019

I uge 30 fra onsdag til søndag (24. til 28. Juli) indtages Orø havn af en håndfuld vikinger, som omdanner Orø havn til et aktivt fællesskab hvor der leves på ægte vikingemaner - en handelsplads med aktiviteter som det forestilles at kunne se ud her på Orø

Dato: 24. jul 2019 - 28. jul 2019

Sted: Orø Havn, Orø Havn 1a, 4305 Orø

Så er det lige om lidt at Vikingerne indtager Orø Havn. Kun en smuttur fra Holbæk med en skøn færgeoverfart!Orø Vikingemarked 2019www.orøvikingelaug.dkI uge 30 fra onsdag til søndag (24. til 28. Juli) indtages Orø havn af en god håndfuld vikinger, som omdanner Isefjordens Perle til et aktivt fællesskab hvor der leves på ægte vikingemaner og I er inviteret med med udenfor til et autentisk vikingema…

Læs mere om Orø Vikingemarked 2019

Flere oplevelser i byen

På gensyn...