Barkegryde

Gammelt håndværk giver liv til fremtiden

En flere meter høj firkantet muret skorsten og et rundt fundament med en jerngryde i.

 

Byggeriet der rejser sig ved Holbæks Gamle Havn nær den store bedding kan ligne resterne af en fortidig fabrik. Men det er en traditionel barkegryde.

 

Sådan en barkegryde var allerede for mere end 100 år siden uundværlig for havnens fiskere, når de skulle imprægnere sejl og fiskenet af naturmaterialer som hamp, hør og bomuld for at undgå, at tingene rådnede for hurtigt.

 

Peger ind i fremtiden

Men barkegryden er ikke kun et monument over fiskeriet på havnen. Den er også et uundværligt redskab, når vi igen skal bevare sejl og fiskenet på samme måde, som vore forfædre gjorde.

 

Det er vigtigt at huske og forstå, hvordan fiskere og sømænd for bare et par generationer siden kæmpede for at vedligeholde de redskaber, som skulle sikre dem deres levebrød.

 

Garves i en suppe af bark

Når net og sejl skal imprægneres, fyldes vand i gryden sammen med bark af egetræer eller med katechu, der er et koncentrat af bark fra akacietræer. Et bål tændes under gryden, og blandingen koges sammen, så garvestofferne trækkes ud. Derefter lægges fiskenet eller sejl ned i den varme væske for at suge imprægneringen, inden de hænges til tørre. Større sejl bredes ud på jorden, og barkevæsken smøres på med kost. Behandlingen gentages flere gange for at imprægnere sejlet.

 

Barke- og tjæregryder stod tidligere på alle fiskerihavne, men i dag eksisterer der kun et fåtal. Det skyldes, at moderne kunstmaterialer, som ikke rådner, siden 1960’erne er blevet brugt til både fiskenet og sejl.

 

Opført af EUC-elever

Barkegryden er blevet bygget af håndværkere og lærlinge fra EUC Nordvestsjælland. For EUC’s direktør Steffen Lund er det spændende at bære historien ind i uddannelsen ved at vise lærlingene, hvordan man tidligere murede specielle konstruktioner.

Desuden kombinerer barkegryden både murer- og smedefaget, hvilket har krævet et samarbejde på tværs i et projekt, som lærlingene nu kan vise frem med stolthed.

 

Den gamle måde at arbejde på har også givet lærlingene traditioner og erfaringer med, når de fremover skal lave for eksempel restaureringsopgaver.

 

Barkegryden bruges også i undervisningen af kommunens skolebørn. De kan for eksempel være med til at barke sejl til de skibe fra Nationalmuseet, der får fast kajplads i Holbæk. Det giver børnene mulighed for at lære om naturmaterialers egenskaber, garvestoffers betydning og sammensætning, samt fortidens traditionelle håndværk og arbejdsmetoder.

 

Barkegryden er Holbæk Gamle Havns nye vartegn – og kommer til at formidle havnehistorie for både skolebørn, kommunens borgere og byens mange turister.

  

Et skridt på vej mod et kystlivscenter

Fiskerihavnens tidligere barkegryde stod på det område, som nu er parkeringsplads syd for Havnevej.

 

Den nye barkegryde lige nord for store bedding opføres som det første af flere initiativer, der skal være med til at bevare de maritime håndværk i Holbæk. Det er målet at etablere et kystlivscenter på havnen med det fokus at bruge vores maritime kulturhistorie på nye måder. Blandt andet som en platform for læring i kommunens uddannelsesinstitutioner. Der vil være jollebygning, traditionel sejlads og fjordfiskeri på programmet. 

 

Det kommende kystlivscenter har fået plads i Hal 2 på Blegstrædehagen og er netop nu ved at blive indrettet.

   

Af Nis Olsen

 

 

 

Se billeder af arbejdet med barkegryden 
(Fotos af Joe Kniesek) Flere oplevelser på havnen

På gensyn...