Erhverv

Mere end kulturtilbud og friluftaktiviteter


Kulturtilbud og friluftaktiviteter skaber allerede erhvervsaktiviteter på Holbæk Havn, men som regel i afgrænsede perioder.


Vores fokus på de maritime håndværk og de tilknyttede fagligheder handler blandt andet om at udvikle erhvervslivet på mere permanent basis.


Holbæk Havn skal være rammen for udvikling og formidling af skibshåndværk til fælles gavn for borgere, turister, erhvervsliv, uddannelser og skoler, og det lokale erhvervsliv skal medvirke til at sikre ejerskab og relevans, set fra deres perspektiv.


Samarbejdet med nationale og internationale aktører på området, herunder Nationalmuseet og Museum Vestsjælland, sikrer os høj kvalitet, der skaber vækst i vores lokale miljøer og opmærksomhed udadtil. Alt dette er medvirkende til at udvikle et mangfoldigt havnemiljø, som kan virke attraktivt for det lokale erhvervsliv at deltage i.


Udgangspunktet er selvfølgelig de maritime erhverv, men når summen af helheden bliver stor nok, vil også andre, måske knapt så maritime aktiviteter, med fordel kunne se sig som en del af den fremtidige udvikling på havnen.