Holbæk Kystlivscenter

Lige nu er et kystlivscenter ved at blive en realitet i Holbæk. Kystlivscentret er ved at blive indrettet i hal 2 på Blegstrædehagen. Det bliver en ramme for formidlingen af byens maritime historie. Der kommer til at være en kystlivsudstilling og bådebyggeri af gamle, lokale bådtyper.

 

Centret er en central del af udviklingen af Holbæk Havn. Den er fra start tænkt ind som et samspil mellem de mange forskellige foreninger og tilbud, der findes på havnen. Hal 2 er placeret tæt på barkegryden, Værftet, beddingerne og i Hal 1 ved siden af, holder Nationalmuseet til. Ture Møller, bådebygger, og Carsten Hvid, rebslager, er initiativtagerne bag projektet.

 

En fælles historie, et fælles projekt

I august 2018 blev barkegryden tæt på kystlivscentret indviet. Det var startskuddet på etableringen af et kystlivscenter i Holbæk. Barkegryden har været et stort samarbejde mellem mange aktører. Det er også tilfældet for kystlivscentret.

 

Hallen kommer udover kystlivscentret til at huse skipperen for Nationalmuseets fartøjer, Museum Vestsjællands kystlivsudstilling og Holbæks Træskibslaug får plads til deres udstyr og master om vinteren. De forskellige aktører er samlet i ét hus for at sikre et stærkt samarbejde og fællesskab.

 

Holbæk Kystlivscenters aktiviteter skal fortælle vores fælles maritime historie - Holbæk som søkøbstad. Den fælles historie er et fælles projekt. Det fælles er en vigtig grundsten i husets etablering.

 

Børn fra daginstitutioner, elever fra folkeskoler, gymnasier og de erhvervsfaglige uddannelser og borgere i alle aldre kan komme og deltage i de mange aktiviteter i kystlivscentret. Den fælles maritime historie er et stort fællesskab for alle borgere i Holbæk Kommune.

 

Mange aktiviteter

Kystlivscentret kommer til at byde på aktiviteter for kommunens mange forskellige borgere hele året rundt. Planen er, at både bygges og sejl sys til vinter. Aktiviteterne er bygget op omkring formidlingen af Holbæks historie som søkøbstad. Det centrale i formidlingen er de forskellige lokale jolle- og bådtyper, som fiskerne brugte.

 

"Det bliver ikke et museum. Vi skal bygge nyt i gammel stil - lokale bådtyper. Der kommer bådebyggeri, materialelager, reberbane og sejlloft. En container til smedeværksted. En container med maskiner til træarbejde. Der kommer et undervisningslokale. Museum Vestsjælland kommer også til at lave en kystlivsudstilling med skibe," fortæller Carsten Hvid.

 

Muligt uddannelsescenter?

Der er mange muligheder for udviklingen af kystlivscentret. Det kan danne rammer for et egentligt efteruddannelsescenter.

 

”Det er ambitionen at skabe en ramme for yderligere kystlivstiltag andre steder i landet. Der er masser af steder rundt omkring i Danmark, som har en fantastisk maritim kulturhistorie, men den bliver brugt for lidt eller i en for tilbageskuende form. Derfor arbejder vi med udviklingen af to efteruddannelser: kystlivslærer og kystlivsbådebygger. Vi vil klæde undervisere og bådebyggere på til at arbejde med sejlads, fiskeri, håndværk, undervisning og formidling med udgangspunkt i deres egns historie,” siger Ture Møller.

 

 

TV ØST har den 28. august bragt et tvindslag om det kommende kystlivscenter.

Se det her.

Flere oplevelser på havnen

På gensyn..