Træskibe

En oase fyldt med gamle træskibe

 

Af Nis Olsen

Smukke og spændende gamle træskibe pryder kajerne i Holbæks Gamle Havn og den tidligere Fiskerihavn. De gamle fragtskuder er en hilsen fra fortiden, da varer blev sejlet ad søvejen, og havnen var hjørnestenen i at opbygge Holbæk til den velfunderede handelsby, den er i dag.


Ved siden af fragtskibene ligger historiske fiskekuttere, rigget med master og sejl, som vidner om, hvordan byen og oplandet i tusinde år har nydt godt af fjordens fisk – friske, saltede, røgede, tørrede. Sild, ål, skrubber, torsk, rejer, hornfisk, makrel, ørreder, muslinger har været livsvigtige fødemidler for generation efter generation af beboere i Holbæk by og omkring fjorden.


Men skibenes udvikling er gået stærkt de seneste 50 år. De gamle træskibe er blevet afløst af nye og billigere materialer, glasfiber og stål. Og varetransporten er overtaget af osende lastbiler, som fylder de danske landeveje. Hundredvis af gamle skibe er hugget op, og gamle håndværk er ved at gå tabt i processen.


Derfor er der god grund til at føle stolthed over, at det er lykkedes træskibsentusiaster med støtte og opbakning fra Holbæk Kommune at gøre Holbæk Gamle Havn til en oase for en del af de gamle skuder. Omkring 20 træskibe har plads i havnen. Det er fragtskibe, fiskerbåde og skibe, der har en fortid i lodsdrift eller marinen.


Blandt medlemmerne er charterskibene HJALM, EMMA og MARIANNE-F, som alle interesserede kan leje til kortere eller længere udflugter på fjorden eller videre ud i de danske farvande.


Det er ikke alle 20 skibe, der er hjemme på samme tid. Om sommeren sejler de fleste af sted på kortere eller længere togter. Men der vil altid ligge træskibe ved kajen, så man går aldrig en forgæves tur rundt om havnen.


Friplads for træskibe


Holbæk var en af de første havne i Danmark, som indførte en såkaldt frihavnsordning for de gamle, bevaringsværdige træskibe. Siden har ordningen bredt sig til andre steder i landet. Ordningen betyder, at skibene ligger gratis ved kaj, men de skal selvfølgelig betale for forbrug af el og vand. Til gengæld giver skibene stemning og underholdning for turister og byens borgere.


Skipperne er glade for fripladsordningen, fordi det giver mulighed for at vedligeholde træskibene lidt bedre, end der ellers ville være råd til. Sådan en ’ældre dame’ sluger pæne mængder maling, ligesom tovværk og sejl skal fornys med jævne mellemrum. Desuden skal hvert af skibene på bedding mindst en gang om året for at blive efterset og malet i bunden. Og en enkelt frønnet planke eller 20 trænger måske til udskiftning. Det holder liv i lokale håndværkere og er med til at bevare de gamle håndværk.


Der er strikse regler for, hvordan et gammelt skib kan godkendes til en friplads. Blandt andet skal skibet være optaget i Holbæk Træskibslaug, som har klubhus på Midtermolen, hvor havneassistenten også holder til. 


Holbæk Træskibslaug er en forening, hvor alle med interesse for de gamle både kan melde sig ind. Medlemmerne mødes hver tirsdag aften i klubhuset. Og hvis vejret er til det, smutter nogle af skibene ofte ud på en aftentur på fjorden, hvor interesserede medlemmer kan komme med.


Læs mere om træskibene på Holbæk Træskibslaugs hjemmeside

 

Tekst: Nis Olsen 
Topbillede: Lis Pedersen Kig efter flaget

 

De fleste gamle træskibe i Holbæk Havn fører dette særlige lille trekantede flag, en stander. Flaget symboliserer, at skibene er optaget i landsforeningen Træskibs Sammenslutningen, som er samlepunkt for de gamle brugsfartøjer, Danmarks sejlende kulturarv.

 

Flaget er hvidt med en sort cirkel, hvori der sidder tre små hvide prikker. Det må ikke forveksles med symbolet på nedsat syn. Den sorte cirkel forestiller en træskive med tre huller til tovværk. På ældre skibe er disse træskiver vigtige, fordi de bruges til at holde de reb, der går fra skibssiden op til mastetoppen, så masten ikke vælter.

 

Træskiven hedder en ’Jomfru’. Og den er karakteristisk for de gamle sejlskibe, moderne sejlbåde bruger metalskruer i stedet. 

Navnet ’Jomfru’ har vi arvet fra tysk, briterne kaldte dem i gamle dage ’Døde Mænds Øjne’.

 

Tekst: Nis Olsen, Foto: Brian Ahlquist.

Flere oplevelser på havnen

På gensyn...