Fag, uddannelse og formidling

Når havnen og fjorden er læringsrum

 

Den bedste læring kobler teori og praksis, så læringen bliver virkelighedsnær og vedkommende.

 

Havnen og fjorden er et stærkt læringsrum for aktuelt NV Pro Campus, EUC Nordvestsjælland og folkeskolerne i Holbæk Kommune. 

 

På hver sin måde og på niveauer tilpasset eleverne indrager de den maritime historie, maritime håndværk og fjordens liv og muligheder.

 

Produktionsskolen NV Pro Campus

 

NV Pro Campus tilbyder blandt andet forløb på den maritime linje, hvor de unge dagligt færdes på havnen og tilegner sig nye færdigheder. Herudover driver NV Pro værftet, galeasen Hjalm og naturvejledning i havnene i Odsherred. Elever fra NV Pro Campus er desuden vigtige hænder og hoveder, der får mange andre aktiviteter på havnen til at lykkes. 

 

Alt sammen rigtige, konkrete aktiviteter, som ruster de unge til erhvervs- og kulturlivet og giver dem førstehåndsviden og kompetencer, der bringer dem videre til uddannelse og job.

 

EUC Nordvestsjælland  

 

EUC uddanner fremtidens håndværkere. Håndværkere, der skal imødekomme omverdenens efterspørgsel og leve op til moderne krav og standarder. Også når det gælder maritime håndværk.  

 

Elever fra EUC Nordvestsjælland er sammen med rutinerede håndværkere ved at bygge en barkegryde, og flere idéer er i støbeskeen. 

 

Derigennem får eleverne berøring med håndværk, som ikke nødvendigvis fylder så meget på erhvervsskolerne, og som på sigt kan uddø, hvis ikke ældre håndværkere giver deres iden og færdigheder videre til en ny generation.  

 

Ambitionen er således at styrke det lokale håndværksmiljø og at holde de dygtige unge mennesker i lokalområdet.  

 

 

Folkeskoler

 

Havnen og fjorden er vores virkelighed i Holbæk - og derfor også børnenes. Men hvordan kommer de til at forstå livet på og ved fjorden bedre? Det har folkeskolen og konceptet Åben Skole i fokus. 

 

Visionen er:

  • at rykke undervisningen ud af skolens vante rammer, så der skabes mulighed for at lære på flere måder og i nye læringsrum for at omsætte teoretisk viden til praksis og for at udvikle nye kompetencer.
  • at fremmer sammenhængskraften i lokalsamfundet og giver børn og unge indblik i deres muligheder for at få et aktivt liv og indgå i fællesskaber som en del af deres hverdag.

 

Helt aktuelt arbejder skolerne i Holbæk Kommune sammen med frivillige om udvikling af undervisningsforløb til børn og unge omkring den nye barkegryde på havnen.

 

Der udvikles således tre forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor skolerne kommer på besøg på havnen og arbejder med fjorden og havnens liv i et forløb på skolen.

 

Herudover kan skoleelever kaste sig ud i andre maritime oplevelser, der giver ny viden, erkendelser og inspiration. Det gælder blandt andet forløb om livet på det lave vand, fjorden som økosystem og naturvejledning på fjorden fra skibet Hjalm. 

 

På tur med Hjalm 

 

6. klasserne i Holbæk Kommune har udover de øvrige tilbud også mulighed for at komme på en sejltur med træskibet Hjalm.

 

 

Undervejs hjælper eleverne med til at sejle skibet. De er med når der sættes sejl, og de får introduktion til sikkerhed, vejr og søkort. De deltager også i små workshops om navigation, praktisk sømandsskab/dæksarbejde og skibets konstruktion og fysik. 


For de fleste elever er det første gang de er ude på fjorden og ser Holbæk fra søsiden.

 

Turen bookes via skolenivirkeligheden.dk

Aktuelt